Trầm Hương Hoàng Trầm, từ Xứ Trầm Hương Khánh Hoà nổi tiếng với chất lượng vào hàng bậc nhất trên toàn Thế giới. 
Hiện nay, sản phẩm của Trầm Hương Hoàng Trầm bao gồm 6 dòng chính : Trầm Hương Thanh - Hương Trầm - Vòng Trầm - Trà Trầm - Rượu Trầm - Trầm Hương