TRẦM HƯƠNG MƯỜI PHƯƠNG TOẢ

BÌNH AN PHÚ QUÝ VỀ

Gìn giữ đầy đủ những gía trị của Trầm Hương Hoàng Trầm, những khối trầm chọn lọc được xay mịn thành bột trầm hương hảo hạng để rồi được nén thành những thanh trầm hương chất lượng tốt nhất.