Ngày 29/07/2017 , Hoàng Trầm vinh dự tham gia và nhận Giải thưởng Thương Hiệu Vàng Nông Nghiệp Việt Nam 2017 do Tổng Hội Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam trao tặng. 

Ông Phạm Tuấn Anh, Chủ sở hữu Hoàng Trầm, nhận giải tại Lễ Tôn Vinh Thương Hiệu Vàng Nông Nghiệp Việt Nam 2017

 

Chứng Nhận Thương Hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2017

 

Cúp Thương Hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2017

 

Toàn cảnh Lễ Tôn Vinh Thương Hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2017