Câu chuyện "Một hành trình khác của Trầm Hương" của VTV4 - Từ những miền quê, tìm hiểu về một hướng đi hoàn toàn mới cho Trầm hương Việt Nam.
Chương trình được VTV4 thực hiện tại Trang Trại Hoàng Trầm với sự giới thiệu của Sở Du Lịch Khánh Hoà.

 

 

 
Tin tức khác